Zásady ochrany osobních údajů

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem osobních údajů je obchodní společnosti MMC Praha s.r.o. se sídlem U Nikolajky 957/11, 150 00 Praha 5, IČ: 61060445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42923
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: MMC Praha s.r.o. , U Nikolajky 11, Praha 5, 150 00 adresa elektronické pošty: admin@mmcpraha.cz telefon: 604220009.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Jaké osobní údaje shormažďuje tento e-shop

 • Jsou to jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa
 • Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje)

3. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je potřeba zpracovat tyto údaje pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 • Vaše osobní údaje nepoužíváme k marketingovým účelům, k obchodním sdělení a nesdělujeme je nikdy třetím stranám.

4. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje užíváme pro obchodní záležitosti, tj. uzavírání kupních smluv, evidenci objednávek, dodání zboží nebo služby, vystavení dokladu o proběhlé platbě a k reklamaci.
 • Dále jsou osobní údaje užity pro účetní agendu spolku.
 • Ze strany správce nedochází k rozhodování, založeném výhradně na automatizovaném zpracování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Doba uložení osobních údajů

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (rozhodující je, co nastane dříve) – pro obchodní a marketingové účely 5 a více let dle zákonných lhůt zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5. Další příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou firmy HVK v.o.s. (účetní firma, která vede účetnictví pro MMC Praha s.r.o.) Se společností máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu.

6. Práva subjektů údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci pro marketingové účely.
 • Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailové adrese admin@mmcpraha.cz .
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu (podrobně popsáno v dokumentu Obchodní podmínky).
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.
 • Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření kupní smlouvy v tomto e-shopu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 11. 2021